De fleste direktører og ejerledere, specielt i de mindre virksomheder, har en hverdag præget af daglige operationelle problemer, der skal løses og hvor der sjældent er tid til de langsigtede overvejelser.
Både i ejerledede virksomheder og virksomheder med en ansat direktion er der behov for den sparring en professionel bestyrelse kan give. Det er vigtigt og relevant, men ikke tilstrækkeligt at trække på sin bank, revisor og advokat. De har hver deres specifikke fagområde, men ikke nødvendigvis den brede forretningsmæssige kompetence en bestyrelse kan give.

Mange små og mellemstore virksomheder har allerede i dag en bestyrelse, idet Aktieselskabsloven kræver, at alle aktieselskaber skal have en bestyrelse med mindst 3 medlemmer. Disse poster besættes under tiden med familiemedlemmer eller nære venner og man skal som eneejer / hovedaktionær være opmærksom på om man i den sammenhæng får nok ud af sin bestyrelsen eller om man i lyset af ens virksomheds aktuelle udfordringer ville være bedre tjent med en uafhængig professionel bestyrelse.

ASNET Board logoUdvælgelse af et bestyrelsesmedlem er lige så væsentlig en opgave og beslutning, som når en anden ledende stilling i virksomheden skal besættes. Derfor skal forarbejdet være lige så grundigt; det betaler sig i det lange løb. Som partner i ASNET Board kan jeg tilbyde at lade ASNET Board stå for udarbejdelsen af en virksomhedsprofil, samt en kompetenceprofil for det ønskede bestyrelsesmedlem, hvorefter der søges blandt ASNET Boards partnere. Der afstedkommer typisk 4-8 kandidater for virksomheden at vælge imellem. Kun hvis der vælges et medlem betales et mindre succes-honorar; ellers er ydelsen gratis.


Kontakt CR Management eller læs mere mere om ”Etablering og søgning af professionel bestyrelse” gennem ASNET Board her.