Carsten Rosendals kompetencer:

Jeg har en teknisk grunduddannelse som civilingeniør fra DTU inden for maskinretningen og en Ph.D. inden for støjdæmpning af industristøj.

Dette blev senere suppleret med en MBA fra INSEAD i Fontainebleau, Frankrig.

Gennem en række ledende stillinger i både små og store virksomheder, både i Danmark og internationalt, har jeg opbygget en solid erfaring, der løbende bringes i anvendelse i de forskellige opgaver som konsulent eller bestyrelsesmedlem.

I 2013 gennemførte jeg et bestyrelseskursus ”Executive Board Program” udbudt af Business Kolding og INSEAD, Frankrig.

De faglige kompetencer suppleres af gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både dansk, engelsk og fransk.

Som person er jeg ifølge Insights Discovery Personprofil en Reformerende Entreprenør med følgende grundlæggende styrker:

  • Opfindsom tænker med udpræget evne til overordnet planlægning på lang sigt
  • Hilser forandringer velkommen
  • En selvtillidsfuld, stærk formidler, som tænker med begge ben på jorden
  • En velformuleret og konkurrencebetonet selvstarter
  • Arbejder konstant på at indføre forbedringer
  • Er klar over vigtigheden af detaljerne i arbejdsprocessen
  • Elsker udfordringer
  • Disciplineret, selvsikker og overbevisende
  • Påtager sig beredvilligt autoritet