I mindre virksomheder, der ikke er aktieselskaber og dermed lovgivningsmæssigt pålagt at have en bestyrelse, har lederen (ofte ejeren) typisk det samme behov for at få drøftet en række forretningsmæssige forhold såsom strategier, risikostyring, personale, ledelsesmæssige udfordringer, økonomi, partnerskaber, afsætning, markedsføring, eksport m.v.

Ejerlederen står ofte alene med disse problemstillinger eller drøfter dem med familie og gode venner. Her kunne et Advisory Board være det forum, hvor forholdene kunne drøftes i al fortrolighed med en lille kreds af fagkompetente personer, der kun har virksomhedens ve og vel for øje.

Et Advisory Board er et Rådgivningsråd, der giver råd til ejerlederen, som vedkommende så kan følge eller lade være. Den væsentligste forskel til en bestyrelse er netop, at en bestyrelse er juridisk ansvarlig overfor selskabet. En anden forskel er, at arbejdsindsatsen typisk vil være større i en professionelt arbejdende bestyrelse, mens man i et Advisory Board typisk er til stede ved møderne og drøfter og rådgiver ud fra sin paratviden.

Et Advisory Board kan dog sagtens i lighed med bestyrelsen bidrage med kvalificerede beslutningsgrundlag, selv om det ikke har magt og ansvar, blot er det op til ejerlederen at tage den endelige beslutning.


Kontakt CR Management for at høre nærmere om mulighederne for at etablere et Advisory Board.