CR Management er en konsulentvirksomhed i den forstand, at Carsten Rosendal virker som selvstændig konsulent. Dog vil forløbet hurtigt få præg af ”en fast medarbejder”, hvilket er befordrende for udbyttet af engagementet med CR Management.

Alt efter opgaven vil et forløb typisk vare mellem to og ni måneder, men kan forlænges eller tage form af en ny opgave. Aktiviteten svinger efter behov - typisk mellem et par timer til flere dage ugentligt i en periode.

Der tages ingen opgaver ind på fuld tid, da det vil gå ud over den fleksibilitet og hurtige reaktionsevne, CR Management tilbyder.

CR Management bygger på Carsten Rosendals grundlæggende uddannelse og opnåede erfaring gennem en varieret international karriere.

En teknisk uddannelse som maskiningeniør suppleret med en MBA fra INSEAD i Frankrig, samt gode sprogkvalifikationer danner den teoretiske fundament i de ydelser, der tilbydes.

Hertil kommer et karriereforløb startende med en højteknologisk iværksættervirksomhed over ledende stillinger i Danmark og Frankrig, senest som adm. direktør i en farmaceutisk emballagevirksomhed.

Carsten Rosendal udtrykker det således: "Med etableringen har CR Management ApS i starten af 2011 har jeg ønsket at nyttiggøre min erfaring i små bidder i mange virksomheder i stedet for som fastansat i én virksomhed".