GlobusI en stadig mere globaliseret verden bliver internationale relationer en stedse vigtigere faktor for at opretholde ens virksomheds konkurrencekraft. Internationale relationer kommer specielt til udtryk igennem international afsætning. Mange virksomheder eksporterer allerede i dag; men gør det måske kun i begrænset omfang til enkelte nærmarkeder, fordi eksportaktiviteterne ikke har været en del af en konsekvent strategi. Derfor er der for rigtig mange virksomheder et stort uudnyttet potentiale i at se ud over Danmarks grænser.
Der er dog også mange faldgrubber på markeder med en anden kultur, et andet sprog og andre erhvervsmæssige traditioner. Med hjælp fra Eksportrådet, konsulenter og andre, der har opholdt sig på de relevante markeder, kan man sikre sig rigtigt godt mod ubehagelige overraskelser og dermed sikre succes for sine satsninger på eksportmarkedet.

Motiverne for eksport kan være:

 • Henvendelse udefra:  Det er smigrende, når der kommer en forespørgsel fra et udenlandsk marked og fristelsen er stor til at kaste sig over ordren med det samme, specielt hvis den er stor. Et eksporteventyr, der ikke er en del af en lagt internationaliseringsstrategi kan dog hurtigt blive en dyr fornøjelse.
 • Ønske om vækst på længere sigt:  Et rigtigt godt udgangspunkt for at udvikle en levedygtig internationaliseringsstrategi, hvis andre vækstscenarier på hjemmemarkedet er udtømte.
 • Ledig produktionskapacitet:  Denne kan udnyttes gennem øget afsætning til et nyt marked, hvorved det samlede dækningsbidrag fra produktionen bliver større.
 • Lille hjemmemarked:  På et lille hjemmemarked kan en virksomhed sjældent skabe sig en stordriftsfordel og er derfor med sit produkt tvunget til at gå på eksportmarkederne for at sikre sig en global konkurrencekraft.

Der er imidlertid mange interne forudsætninger der skal være på plads eller bringes på plads, for at kunne eksportere med succes:

 • Finansiering:  Eksportaktiviteter kræver en del investeringer i rejser, markedsdata, prøveleverancer, lageropbygning og måske investeringer i maskinparken. Den nødvendige kapital hertil skal være til rådighed.
 • Produktporteføljen:  Er de nuværende produkter egnede til eksport eller skal de tilpasses de forskellige eksportmarkeders præferencer og lovkrav?
 • Organisationen:  Findes de nødvendige kompetencer og ressourcer i organisationen? Ikke bare ledelsens udarbejdelse af eksportstrategier, men også sælgernes øgede rejseaktivitet og salgskontorets evne til professionelt at håndtere henvendelser fra udlandet.

Forud for enhver ny eksportaktivitet skal ligge en grundig analyse af virksomhedens eksportparathed, hvor der kigges på virksomhedens interne forudsætninger og mulighederne for at tilpasse virksomhedens produkter til internationale markeder. Sammen med en grundig analyse af den eller de påtænkte eksportmarkeder samt budgetter for eksportindsatsen udgør de en ”Business case”, der danner grundlag for den strategiske beslutning om at gå ind på det eller de valgte eksportmarkeder.

Blandt andet som tidligere Eksportforberedelseskonsulent for Eksportrådet under Udenrigsministeriet har CR Management kvalifikationerne til at bistå med følgende ydelser:

 • Indledende analyse af eksportparathed
 • Midlertidig intern ressource omkring markedsanalyse af det pågældende marked
 • Teknisk og markedsmæssig sparring omkring det nuværende produktprogram i relation til det nye marked
 • Budgetlægning og finansiering af eksportaktiviteterne
 • Facilitering af udarbejdelsen af eksportstrategien
 • Forhandling med potentielle udenlandske partnere


Kontakt CR Management
for at høre mere om hjælp til eksportaktiviteterne.